logo

Büyükşehir Belediye’sinden Verilecek Ticari Plaka’larla ilgili Gerekli Belge ve bilgiler

Araklı’da yetersiz Olduğu düşünülen ve bir süredir Araklı Taksicilerinin Gündeminde olan Ayrıca Yaz aylarında vatandaşa hizmet vermekte güçlük çeken Taksiciler için yeni Ticari Plaka  verilmesi Kararlaştırıldı

Buna göre verilecek Plaka ve İhale için gerekli bilgiler  Aşadaki ekte görülmektedir.

İlimizin Araklı İlçesinde aşağıda belirtilen Araklı Taksi durağına ait Toplan 25 adet NY Taksi Plaka ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 35/a maddesi ve ihale şart namesi dahilinde kapalı teklif usulüile yapılacak
1 Ticari Taksi İhalesi 11/05/2018 Tarihinde aşağıda belirtilen saatte Belediyemiz Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte ihale komisyonu serbesttir.
2 Taksi Durağında Çalışacak Ticari Plakaların Muhammed bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir
3 Taksi Durağına ait teklifler 11/05/2018 tarih ve saat 09:00a kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi yazı işleri ve kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak
4 isteklilerde Aranacak Şartlar Şu şekilde
a- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b- Sürücü Belgesi Fotokopisi Enaz (B) sınıfı Ehliyet şartı aranıyor.
c- ilçe Nüfus Müdürlüğünden Adres Beyanı Aslı
d-şartname alındı makbuzu
e- vekaleten girecekler için Noterden Onaylı Vekaletname (aslı)
f- geçici teminatın yatırıldığına dair belge
g- Belediyemize Borcu Olmadığına dair Belge
h- Son 2 yıl Trabzon ili Araklı İlçesinde ikamet ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden ikametgah belgesi
i- Noter Tastikli imza beyannamesi
k- Adli Sicil Kayıt Belgesi
l- Vergi Dairesi Mükellefiyet kaydı.
m- SGK Kaydı
n- Trabzon Valiliği İl Trafik Komisyonunun 02/11/2000/30sayılı kararı gereği şoförlük mesleğinin tek geçim kaynağı olarak icra ettiğini veya kendi adına bir işyeri bulunmadığını SGK Kapsamında bir işte çalışmadığını akışının sonradan ispatı halinde Almış olduğu Ticari Taksi Dolmuş Minübüs Plakasının iptal edileceğini taahhüt ettiğine dair Noterden Onaylı Taahhütname.
5- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünde Görülüp temin edilebilir Şart name bedeli 100 TL’dir

 

karadenizhaber61

Etiketler:
Share
2798 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ